WYPADKI W PRACY

Wypadki przy pracy to nieszczęśliwe zdarzenia, do których dochodzi w zakładzie pracy. Często następstwem jest długotrwała niezdolność pracownika do pracy, dlatego konieczne jest wyegzekwowanie należytego zabezpieczenia finansowego. Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć stanowiska pracy, wyposażyć pracownika w bezpieczne narzędzia pracy i przeprowadzić szkolenie BHP. Jeżeli doznasz wypadku w pracy, bo pracodawca zaniechał którejś z tych czynności, masz prawo dochodzić roszczeń finansowych.

Sprawdź, jakie świadczenia Ci się należą (oprócz odszkodowania):

 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów opieki,
 • comiesięczna renta,
 • zwrot kosztów dojazdów.

BŁĘDY MEDYCZNE

Zdrowie jest najcenniejszą wartością, jaką powierzamy profesjonalistom. Niestety często zdarza się, że prosty zabieg lub rutynowa wizyta zaważają na całym przyszłym życiu, jeżeli lekarz popełni błąd w sztuce medycznej. Oczywiście szok i rozczarowanie, z jakim pacjent i jego rodzina muszą sobie poradzić, są w żaden sposób niemierzalne i niematerialne. Niemniej, konieczność rehabilitacji, konsultacji medycznych i zakupu leków zaważa na bardzo słusznej decyzji o egzekwowaniu odszkodowania od placówki medycznej.

Błąd lekarski to nie tylko złe przeprowadzona operacja, ale też, o czym wie niewiele osób, jest to zawinione postępowanie farmaceuty, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Od każdej osoby wykonującej zawód medyczny można dochodzić roszczeń.

Cztery podstawowe kategorie błędów medycznych:

 • błąd diagnostyczny,
 • błąd terapeutyczny,
 • błąd wykonawczy,
 • błąd organizacyjny.

WYPADKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Stopień zagrożenia, na jaki narażony jest rolnik podczas wykonywania prac polowych, jest nieporównywalnie wyższy od ryzyka płynącego ze świadczenia innych usług. Wynika to z niebezpieczeństw związanych z użyciem maszyn rolniczych (ładowacze, kombajny, traktory, itd.) oraz wykonywaniem prac przy żywym inwentarzu, co może skutkować uszkodzeniem ciała lub mienia. Dlatego każdy rolnik objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC, dzięki któremu może dochodzić roszczeń finansowych jako zadośćuczynienia za nieszczęśliwy wypadek.

Jakie są najczęstsze wypadki w rolnictwie?

 • spowodowane przez prace remontowe i naprawcze;
 • będące wynikiem użytkowania niesprawnego sprzętu;
 • uszkodzenie ciała (ucięcie kończyn, potrącenia) podczas prowadzenia ciągnika, kombajnu, siewnika.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.